Hart van menig product

Elektronische componenten zoals printplaten (printed circuit boards, PCB’s) zijn niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven. Het aandeel wordt zelfs steeds groter, denk aan IoT dat snel aan belang wint.

printplaten

Elektronische componenten zoals printplaten (printed circuit boards, PCB’s) zijn niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven. Het aandeel wordt zelfs steeds groter, denk aan IoT dat snel aan belang wint.

De functionaliteit, gebruiksgemak en duurzaamheid van menig product is tegenwoordig voor 100% afhankelijk van printplaten en andere elektronica elementen. Hoe beter die zijn ontworpen en in een totaalontwerp en -product, hoe beter de prestaties van een auto, een telefoon, productiemiddelen of de tracking & tracing functie in een hondenhalsband, een speelgoedje….

Printed Circuit Boards zijn overal, ze zijn niet meer weg te denken. Ze vormen het onzichtbare hart van allerlei apparaten en installaties, bepalen in hoge mate het functioneren daarvan, maar ze maken gemiddeld slechts een klein deel uit van de totale kostprijs van het product waar ze de ziel van vormen.

Waarmee we maar willen zeggen: wie gebruik wil maken van elektronica doet er goed aan de juiste partner te kiezen voor het ontwerp en voor de bouw van een eerste prototype van de printplaat. De massaproductie is in dat stadium niet onbelangrijk, maar wel een punt van later zorg.

Inventive all the way
Samen sleutelen aan het DNA van een nieuw product!

Een goed ontworpen printplaat is veel meer dan een schakel in een keten. Deze elektronische component kan de functionaliteiten vergroten, de kostprijs verlagen, de kwaliteit van het eindproduct verbeteren. Dat kan, maar het is niet altijd het geval.

De aim for fame van M91200 is dat we vanaf het eerste begin – iemand heeft een idee – dat kunnen vertalen in elektronicacomponenten die dat idee niet alleen mogelijk kunnen maken, maar ook nog tegen een aantrekkelijke kostprijs.

We analyseren de productgedachte, vertalen die naar een functioneel ontwerp waarbij al rekening wordt gehouden met latere stadia, zoals (massa)productie. In nauwe samenwerking met de productontwikkelaars en designers.