Cases

In het korte bestaan van M91200 werden al vele tientallen projecten succesvol afgerond.

cases

Een High Tech meetinstrument voor de tuinbouw, bijvoorbeeld. Voor die sector werd ook een meeldauwverklikker ontwikkeld en een zaadveredelingsinstallatie. M91200 dacht mee, vertaalde functionaliteitseisen in elektronica, bouwde prototypes en ook kleine series van de printplaten.

Voor Vectioneer produceerden we een kleine serie PCB’s die het hart vormen van een vluchtsimulator. Vectioneer is een innovatief ingenieursbureau dat onder meer is gespecialiseerd in robotica en vluchtsimulators. Om aan alle veiligheidseisen van zo’n kritische opdrachtgever tegemoet te kunnen komen zijn er in eerste instantie prototypes gebouwd die samen met de bijbehorende aluminium behuizing een CE-certificering hebben ondergaan. Deze bestond onder meer uit een ESD-test, een EFT en Surge. Nadat het prototype voor alle testen was geslaagd is een oplage van 20 printplaten gebouwd en aan Vectioneer geleverd voor de inbouw in hun eerste batch van een nieuw type flightsimulator.

Geen alledaags project, maar in nauwe samenwerking tot een goed resultaat gebracht. Vectioneer ontwierp de basis, M91200 bracht eigen specifieke kennis in: samen sleutelen aan een mooi product!

Met de uitvinders van Ziemi werkten we mee aan betere verkeersveiligheid voor fietsers en voor grondbemalingsbedrijven ontwikkelen we een uitgekiend controle- en beheerssysteem voor watermanagement met minder kosten en meer zekerheden.
Onder meer.

M91200 is een start up, opgericht en gemanaged door ervaren specialisten die hun sporen ruimschoots hebben verdiend. De ervaring van de initiatiefnemers en de inbreng van de talenten die studeren aan de nabijgelegen TUD zorgen ervoor dat opdrachtgevers het beste uit twee werelden mogen verwachten: creativiteit met praktische ervaring en kennis gecombineerd.

Inventive all the way
Samen sleutelen aan het DNA van een nieuw product!

Een goed ontworpen printplaat is veel meer dan een schakel in een keten. Deze elektronische component kan de functionaliteiten vergroten, de kostprijs verlagen, de kwaliteit van het eindproduct verbeteren. Dat kan, maar het is niet altijd het geval.

De aim for fame van M91200 is dat we vanaf het eerste begin – iemand heeft een idee – dat kunnen vertalen in elektronicacomponenten die dat idee niet alleen mogelijk kunnen maken, maar ook nog tegen een aantrekkelijke kostprijs.

We analyseren de productgedachte, vertalen die naar een functioneel ontwerp waarbij al rekening wordt gehouden met latere stadia, zoals (massa)productie. In nauwe samenwerking met de productontwikkelaars en designers.

Misschien is het relevant voor wie we werken en/of gewerkt hebben?