Co-partner industrieel ontwerpers

Industrieel ontwerpers zijn onze logische partners. Omdat functionele creativiteit niet alleen het wezenlijke kenmerk is van industrieel ontwerpers, maar ook dat van creatieve PCB-engineers.

CoPartner

We vertalen functie-eisen in printplaten met een hoge mate van reproduceerbaarheid en een zo laag mogelijke kostprijs. Altijd flexibel op zoek naar de kortste weg naar resultaat, ook als die niet voor de hand ligt.

Van idee/vraag naar een concreet printplaat-ontwerp en de bouw van het daaropvolgende printplaat-prototype: het zijn stappen die binnen de gestelde tijdslimiet, voor het overeengekomen budget worden genomen. Co-creatie, partnership, gedeelde verantwoordelijkheid.

Is er nog geen behoefte aan een concreet voorstel? Dan schuiven we graag aan om mee te denken over de uitgangspunten en de mogelijkheden die de elektronica heeft te bieden. Soms vrijblijvend, een andere keer zullen we op basis van een consultancy fee opereren. Al naargelang de omstandigheden en de uitgangspunten dat vragen.

Per definitie is een eerste kennismakingsgesprek altijd kosteloos en vrijblijvend. Ook van onze kant.

Inventive all the way
Samen sleutelen aan het DNA van een nieuw product!

Een goed ontworpen printplaat is veel meer dan een schakel in een keten. Deze elektronische component kan de functionaliteiten vergroten, de kostprijs verlagen, de kwaliteit van het eindproduct verbeteren. Dat kan, maar het is niet altijd het geval.

De aim for fame van M91200 is dat we vanaf het eerste begin – iemand heeft een idee – dat kunnen vertalen in elektronicacomponenten die dat idee niet alleen mogelijk kunnen maken, maar ook nog tegen een aantrekkelijke kostprijs.

We analyseren de productgedachte, vertalen die naar een functioneel ontwerp waarbij al rekening wordt gehouden met latere stadia, zoals (massa)productie. In nauwe samenwerking met de productontwikkelaars en designers.