Geautomatiseerde zaadveredeling: Qiem

De Nederlandse tuinbouw is zondermeer high tech en de Nederlandse zaadverdeling staat wereldwijd hoog aangeschreven.

QIEM_86_Studio_19 Without frame and walls top

Toch is er nog progressie te boeken, ook op het gebied van de zaadveredeling omdat juist daarmee nog veel handwerk is gemoeid.

M91200 neemt deel aan een consortium dat de ontwikkeling van een compleet nieuw geautomatiseerd zaadveredelingssysteem.
Zaadveredeling begint met zogeheten kiemtafels van het fabricaat Jacobsen meestal. Het is een soort kast waarop een groot aantal proefkweekjes wordt geplaatst dat onder specifieke klimatologische omstandigheden wordt opgekweekt. De zaden worden handmatig geselecteerd, geteld en verdeeld over de tafel. De kiemcontrole is al even ambachtelijk: hoger opgeleide specialisten beoordelen de resultaten van de zaden, vergelijken, sturen bij. Dat is alles bij elkaar een tamelijk omslachtig, niet in alle opzichten objectief proces. Dat moet effectiever kunnen!

Een consortium bestaande uit Quantified Air BV, Idematica NV en M91200 heeft daarom een compleet nieuw concept ontwikkeld dat vergaand is geautomatiseerd en daarnaast nog meer relevante functies heeft. Niet alleen de reacties op luchtvochtigheid, temperatuur en voeding van de zaden worden gemonitord, ook andere parameters. De snelheid van ontkiemen, de onderlinge verschillen, het wordt real time geregistreerd en opgeslagen. Minder arbeid, meer en betere onderzoekresultaten wat resulteert in een veel beter beheersbaar proces.

M91200 levert een belangrijke bijdrage door de vertaalslag van software naar hardware printplaattechnologie te verzorgen.
Inmiddels is een eerste prototype van deze installatie gebouwd, genoemd naar de deelnemers: Qiem.

Ook insecten…

Al het voorgaande, selecteren van het materiaal, plaatsen, de groei volgen onder diverse omstandigheden, is ook van toepassing op de kweek van insecten. Het grote verschil met de zaden is dat er voor de kweek van insecten nog helemaal geen instrument is ontwikkeld, dus ook geen Jacobsen tafel. Terwijl de vraag naar insecten sterk toeneemt. Daarom is er vanuit die sector ook reeds belangstelling getoond voor de ontwikkeling van de Qiem. Zodra er enkele prototypes zijn gebouwd wordt er een proefproject met insectenkweek gestart door een terzake deskundige onderneming.

De participanten in dit project: Quantified Air, Idematica en M 91200 zelf.
Design: Erwin Rietveld Design.

QIEM_86_Studio_19 Without frame and walls top
Inventive all the way
Samen sleutelen aan het DNA van een nieuw product!

Een goed ontworpen printplaat is veel meer dan een schakel in een keten. Deze elektronische component kan de functionaliteiten vergroten, de kostprijs verlagen, de kwaliteit van het eindproduct verbeteren. Dat kan, maar het is niet altijd het geval.

De aim for fame van M91200 is dat we vanaf het eerste begin – iemand heeft een idee – dat kunnen vertalen in elektronicacomponenten die dat idee niet alleen mogelijk kunnen maken, maar ook nog tegen een aantrekkelijke kostprijs.

We analyseren de productgedachte, vertalen die naar een functioneel ontwerp waarbij al rekening wordt gehouden met latere stadia, zoals (massa)productie. In nauwe samenwerking met de productontwikkelaars en designers.