Meeldauwpreventie

Meeldauw is een bedreiging van productiegewassen die heel weinig tijd nodig heeft om zich op bladeren te vesteigen en daar grote schade aan te richten.

meeldauwpreventie

Meeldauw (en de variant Valse meeldauw die de onderkant van bladeren aantast) zijn niet gemakkelijk te detecteren. De traditionele vochtmetingen bijvoorbeeld zijn niet nauwkeurig genoeg om tijdig alarm te kunnen slaan.

M91200 ontwikkelde met de Leaf Wetness Sensor een instrument dat wel nauwkeurig genoeg is om het verschil tussen nat worden door regen of ijzel of door een aanval van meeldauw te registreren. Nog niet in productie, testfase al wel begonnen.

De eerste resultaten zijn bemoedigend.

Creativiteit, inzicht in processen van de opdrachtgevers, kennis van componenten en leveranciers, vertrouwd met alle ins en outs van de productie.

Klik hier voor andere recente projecten.

Inventive all the way
Samen sleutelen aan het DNA van een nieuw product!

Een goed ontworpen printplaat is veel meer dan een schakel in een keten. Deze elektronische component kan de functionaliteiten vergroten, de kostprijs verlagen, de kwaliteit van het eindproduct verbeteren. Dat kan, maar het is niet altijd het geval.

De aim for fame van M91200 is dat we vanaf het eerste begin – iemand heeft een idee – dat kunnen vertalen in elektronicacomponenten die dat idee niet alleen mogelijk kunnen maken, maar ook nog tegen een aantrekkelijke kostprijs.

We analyseren de productgedachte, vertalen die naar een functioneel ontwerp waarbij al rekening wordt gehouden met latere stadia, zoals (massa)productie. In nauwe samenwerking met de productontwikkelaars en designers.