Flightsimulator

Voor Vectioneer bouwden we een kleine serie PCB’s die het hart vormen van een flightsimulator.

FLIGHTSIMULATOR

Vectioneer is een innovatief ingenieursbureau dat onder meer is gespecialiseerd in robotica en vluchtsimulators.
Vectioneer ontwierp een module die de bekabeling reduceert en daarmee de kans op storingen verkleint.

M91200 bouwde eerst drie prototypes die samen met de bijbehorende aluminium behuizing een CE-keuring hebben ondergaan. Die keuring bestond onder meer uit een ESD-test en Surge. Nadat het prototype voor alle testen was geslaagd, is er een serie van 20 stuks van dit printed circuit board geproduceerd en aan Vectioneer geleverd voor de inbouw van hun vluchtsimulator.

Geen alledaags project, maar in nauwe samenwerking tot een goed resultaat gebracht. Vectioneer ontwierp de basis, M91200 bracht eigen specifieke kennis in: samen sleutelen aan een mooi product!

Inventive all the way
Samen sleutelen aan het DNA van een nieuw product!

Een goed ontworpen printplaat is veel meer dan een schakel in een keten. Deze elektronische component kan de functionaliteiten vergroten, de kostprijs verlagen, de kwaliteit van het eindproduct verbeteren. Dat kan, maar het is niet altijd het geval.

De aim for fame van M91200 is dat we vanaf het eerste begin – iemand heeft een idee – dat kunnen vertalen in elektronicacomponenten die dat idee niet alleen mogelijk kunnen maken, maar ook nog tegen een aantrekkelijke kostprijs.

We analyseren de productgedachte, vertalen die naar een functioneel ontwerp waarbij al rekening wordt gehouden met latere stadia, zoals (massa)productie. In nauwe samenwerking met de productontwikkelaars en designers.