Productie

De productie van printplaten vindt vaak plaats in lagelonenlanden. Dat levert enige leveringsonzekerheid op en soms ook kwaliteitsrisico’s, maar de lage kosten maken veel goed.

Eigen Productie

M91200 besteedt massaproductie ook uit, laat daar geen misverstand over bestaan. We werken in die gevallen uitsluitend samen met gerenommeerde producenten die het gewenste kwaliteitsniveau kunnen garanderen.

Dat geldt ook voor de componenten die we in kopen. Ons uitgebreide netwerk van leveranciers met elk eigen specialiteiten maakt een welbewuste vorm van cherry picking mogelijk. We kiezen nauwkeurig die elektronische componenten voor de eigen productie van printplaten in kleine en middelgrote series die het beste resultaat opleveren.

We produceren zelf om verschillende redenen en voordelen:

  • In de ontwerp/ontwikkelfase van een product kan het handig zijn kleine series te produceren om de markt te verkennen of de gebruiksmogelijkheden van een product aan de praktijk te toetsen, kortom de testfase optimaal te benutten;
  • Voor sommige producten is per definitie een beperkte markt, het heeft dan geen zin grote aantallen te produceren;
  • Last but not least: als de producent snel wil beginnen met leveren, omdat de markt willig is of als de komst van concurrenten wordt gevreesd, dan wordt er tijd gewonnen met snel te produceren printplaten en die snelheid kan alleen worden gegarandeerd als de productie in eigen hand wordt gehouden.

Kortom: we kunnen in eigen huis heel kleine (prototypes), kleine en middelgrote series printplaten produceren. De levering van grote tot zeer grote aantallen kunnen we zonder problemen verzorgen, of we verwijzen door naar betrouwbare leveranciers.

Inventive all the way
Samen sleutelen aan het DNA van een nieuw product!
Tot en met het vervolg daarop, de productie.

Een goed ontworpen printplaat is veel meer dan een schakel in een keten. Deze elektronische component kan de functionaliteiten vergroten, de kostprijs verlagen, de kwaliteit van het eindproduct verbeteren. Dat kan, maar het is niet altijd het geval.

De aim for fame van M91200 is dat we vanaf het eerste begin – iemand heeft een idee – dat kunnen vertalen in elektronicacomponenten die dat idee niet alleen mogelijk kunnen maken, maar ook nog tegen een aantrekkelijke kostprijs.

We analyseren de productgedachte, vertalen die naar een functioneel ontwerp waarbij al rekening wordt gehouden met latere stadia, zoals (massa)productie. In nauwe samenwerking met de productontwikkelaars en designers.