Fiets veilig!!!

Fietsen in het donker is niet zonder risico, zeker niet in de stad. De fietser wordt snel over het hoofd gezien in de wirwar van stationaire en mobiele lichtbronnen van het verkeer, straatverlichting en neonreclame en etalages.

Veilig fietsen

Wie fietst kan ook nog gemakkelijk in de dode hoek van automobilisten terecht komen. Een klein lampje voorop de fiets of, erger nog, bevestigd aan de kleding is meer bedoeld om boetes te voorkomen dan om de veiligheid van de fietser verbeteren.

De oprichters van Ziemi hebben daar iets op gevonden. In de wetenschap dat beweging automatisch de aandacht trekt, ontwikkelden ze een lamp die het draaien van de benen van de fietser verlicht. Een even originele als logische gedachte die is gebaseerd op de wetenschap van de biomotion.

M91200 ontwikkelde voor het lampje de benodigde printplaat inclusief prototype, vulde en passant het aantal functies uit met een nieuwe (waarschuwing batterijcapaciteit). Daarnaast werd de productie van de printplaten voor de eerste duizenden exemplaren door ons verzorgd.
Meer info? www.ziemi.nl.

Samen met de bedenkers heeft M 91200 het DNA van dit gave nieuwe lampsetje bepaald en de productie van de printplaten opgestart. Inventive all the way…

Ontwerp en ontwikkeling: Elianne Koetzier en Luci Santema.

Inventive all the way
Samen sleutelen aan het DNA van een nieuw product!
meisje op fiets

Een goed ontworpen printplaat is veel meer dan een schakel in een keten. Deze elektronische component kan de functionaliteiten vergroten, de kostprijs verlagen, de kwaliteit van het eindproduct verbeteren. Dat kan, maar het is niet altijd het geval.

De aim for fame van M91200 is dat we vanaf het eerste begin – iemand heeft een idee – dat kunnen vertalen in elektronicacomponenten die dat idee niet alleen mogelijk kunnen maken, maar ook nog tegen een aantrekkelijke kostprijs.

We analyseren de productgedachte, vertalen die naar een functioneel ontwerp waarbij al rekening wordt gehouden met latere stadia, zoals (massa)productie. In nauwe samenwerking met de productontwikkelaars en designers.