Maximaal presteren met minigroenten: Cress Watch

Quantified Sensor Technology uit Leiden heeft een nieuwe draadloze sensor voor de tuinbouw ontwikkeld.

Maximaal presteren met minigroenten Cress Watch
In dit geval een apparaat dat bij uitstek is geschikt om kruiden en minigroenten te begeleiden in hun groei, de CressWatch.

De nieuwe sensoren registreren met grote gevoeligheid vochtgehalte van bodem/substraat en lucht, kunnen gekoppeld aan GPS en maken gebruik van LoRa techniek om de teler middels het Internet of Things een glashelder en uiterst gedetailleerd inzicht te geven in het teeltproces.

M91200 werkte mee aan het ontwikkelen en bouwen van de prototypes die hun beloften in de praktijk bleken waar te maken. Inmiddels zijn er tientallen sensoren geproduceerd waarvoor M91200 de PCB’s heeft geleverd.

Een letterlijk vruchtbare samenwerking tussen Quantified Sensor Technology, M91200 en de telers die met nog meer nauwkeurigheid en succes hun productie kunnen monitoren en aansturen.

Inventive all the way
Samen sleutelen aan het DNA van een nieuw product!
cress watch

Een goed ontworpen printplaat is veel meer dan een schakel in een keten. Deze elektronische component kan de functionaliteiten vergroten, de kostprijs verlagen, de kwaliteit van het eindproduct verbeteren. Dat kan, maar het is niet altijd het geval.

De aim for fame van M91200 is dat we vanaf het eerste begin – iemand heeft een idee – dat kunnen vertalen in elektronicacomponenten die dat idee niet alleen mogelijk kunnen maken, maar ook nog tegen een aantrekkelijke kostprijs.

We analyseren de productgedachte, vertalen die naar een functioneel ontwerp waarbij al rekening wordt gehouden met latere stadia, zoals (massa)productie. In nauwe samenwerking met de productontwikkelaars en designers.