Disclaimer

M91200 heeft aan zowel de inhoud als aan de vormgeving van deze site alle mogelijke aandacht en zorg besteed.

pcboard
Er is naar gestreefd alle informatie zo volledig, correct, begrijpelijk en zo actueel mogelijk te presenteren. Ondanks alle geïnvesteerde zorg en inspanning kunnen wij er niet voor instaan dat de geboden informatie voor iedereen begrijpelijk zal zijn.

Als de op of via deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, dan wordt M91200 daar graag van op de hoogte gebracht waarna wij alles in het werk zullen stellen om op zo kort mogelijke termijn eventuele hiaten op te vullen en/of fouten te corrigeren.

M91200 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door de inhoud van deze website of via deze website aangeboden diensten. Getoond beeldmateriaal kan afwijken van hetgeen wat wordt beschreven, en daarom kunnen hieraan ook geen rechten worden ontleend.

Teksten en beeldmateriaal mogen niet zonder schriftelijke toestemming van M 91200 worden overgenomen, gekopieerd of gepubliceerd. Alle rechten voorbehouden, ook die van in onze opdracht gemaakt fotomateriaal en andere afbeeldingen.

Inventive all the way
Samen sleutelen aan het DNA van een nieuw product!