Printplaat, printed circuitboard/PCB

Een printplaat, ook wel printed circuitboard (PCB) genoemd is een verzameling elektronische componenten die via geprinte kanalen op een circuitboard met elkaar worden verbonden.

LiDar3

De afkorting PCB’s wordt in deze website minder vaak gebruikt omdat dezelfde lettercombinatie ook staat voor chloorverbindingen: poly chloor bifenyl/PCB, de bekende weekmakers in kunststoffen die een minder goede reputatie hebben.

Met de Nederlandse term printplaat vermijden we misverstanden.

Inventive all the way
Samen sleutelen aan het DNA van een nieuw product!

Een goed ontworpen printplaat is veel meer dan een schakel in een keten. Deze elektronische component kan de functionaliteiten vergroten, de kostprijs verlagen, de kwaliteit van het eindproduct verbeteren. Dat kan, maar het is niet altijd het geval.

De aim for fame van M91200 is dat we vanaf het eerste begin – iemand heeft een idee – dat kunnen vertalen in elektronicacomponenten die dat idee niet alleen mogelijk kunnen maken, maar ook nog tegen een aantrekkelijke kostprijs.

We analyseren de productgedachte, vertalen die naar een functioneel ontwerp waarbij al rekening wordt gehouden met latere stadia, zoals (massa)productie. In nauwe samenwerking met de productontwikkelaars en designers.