Re-design

Zijn bestaande printplaten aan het einde van hun levensloop?

Re-Design
Dat is een mooie gelegenheid om het design ervan tegen het licht te houden en na te gaan of er ruimte is voor verbetering van de functionaliteit of voor een efficiënter productieproces. Of beide.

De opdrachtgever bepaalt wat prioriteit heeft, of geeft ons de ruimte om op basis van analyse van de bestaande elektronica een passend voorstel te doen.

Is re-design niet direct gewenst, maar moet een beperkt aantal (tientallen, honderden) printplaten worden vervangen door een nieuwe serie?

We stellen graag een scherpe offerte op met dito planning op basis van eigen productie of productie door derden.

Inventive all the way
Samen sleutelen aan het DNA van een nieuw product!

Een goed ontworpen printplaat is veel meer dan een schakel in een keten. Deze elektronische component kan de functionaliteiten vergroten, de kostprijs verlagen, de kwaliteit van het eindproduct verbeteren. Dat kan, maar het is niet altijd het geval.

De aim for fame van M91200 is dat we vanaf het eerste begin – iemand heeft een idee – dat kunnen vertalen in elektronicacomponenten die dat idee niet alleen mogelijk kunnen maken, maar ook nog tegen een aantrekkelijke kostprijs.

We analyseren de productgedachte, vertalen die naar een functioneel ontwerp waarbij al rekening wordt gehouden met latere stadia, zoals (massa)productie. In nauwe samenwerking met de productontwikkelaars en designers.